RODIN - FILMOVÝ KLUB

RODIN - FILMOVÝ KLUB

Originální název: Rodin

Žánr: Drama/Fr/Belgie, české titulky, přístupný od 15 let, 119 min

Vstupné: 90 Kč


Popis:
V roce 1880 získává Auguste Rodin svou první státní zakázku: Bránu pekel. Následně poznává mladou nadanou žačku Camille Claudel, která se stává nejprve jeho asistentkou a později i milenkou. Snímek Jacquese Doillona portrétuje Rodina jako senzualistu, pro něhož je proces tvorby hluboce sexuálním zážitkem.(Film Europe)


Den a čas
On-line rezervace

Video: